27 December 2015

Story of Sanaullah

Here you can read the Dutch translation of the letter Sanaullah wrote to his fellow citizens from Antwerp. At the end you’ll find the original letter.

Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Sanaullah’ as subject.

“In de naam van de lieve God.

Met lieve groeten aan u, ik ben Sanaullah uit Afghanistan.  Op dit moment ben ik als asielzoeker in België aanvaard?!

Voor ik het over mijn persoonlijke problemen en die van mijn familie wil hebben, die ons verplichtten om ons land te verlaten, wil ik graag een paar woorden over asiel zeggen.

Asiel zoeken is voor een groep mensen een pijnlijke zaak met heel veel leed als gevolg, en voor een andere groep een gelukkige zaak als toegangspoort naar een nieuwe wereld.  Hun bittere of zoete verhaal is als een schaduw van problemen. Om dit te kunnen begrijpen en voelen moet je deze gevaarlijke weg inslaan. Asiel kent een lange geschiedenis in de mensheid. In de oudheid vluchtten bevolkingsgroepen, volkeren en koningen naar andere landen zoals vermeld staat in heel wat geschiedenisboeken.  In de middeleeuwen en tegenwoordig heeft asiel een ander vorm gekregen door revoluties en regionale oorlogen.

Sorry als ik uw tijd verspil.

Ik heb uit vrees voor mijn leven mijn land verlaten met als gevolg dat ik mijn oudste broer verloren ben en dat heel mijn gezin ook moest vluchten.

Na 4 problematische jaren met psychische en lichamelijke schade zijn we als asielzoeker aanvaard! Maar ten koste van onze gezondheid en financiën, ver van… en….

Excuseer me, mijn hoofd werkt niet mee , er valt heel wat te schrijven maar mijn gemoedstoestand laat me het niet toe.

Al bij al ben ik blij dat ik als een mens hier mag wonen, wat ik in mijn land niet mocht. Ik hou van mijn Belgische landgenoten.

Sanaullah”

letter from Sanaullah p1 letter from Sanaullah p2