11 May 2016

Story of Hazar

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Hazar skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Hazar” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Hazar  wrote to her fellow citizens from Uppsala. Feel free to send her a mail via this link, adding ‘Hazar’ as subject.

“Jag ska berätta om en av de flyktingar som flytt döden för att nästan uppleva den igen under den svåra resan till Europa.

Jag heter Hazar Abou Warad och är 20 år gammal. Jag har mitt ursprung i Palestina men kommer från Syrien och är asylsökande i Sverige. Innan kriget levde jag ett vanligt liv, ett fredligt liv. Ett stabilt liv. I Syrien studerade jag på universitetet och läste sociologi i två år. Jag kunde tyvärr inte avsluta min utbildning eftersom jag var tvungen att lämna landet. Jag och min familj hade en fruktansvärt svår och jobbig resa till Sverige.  Resan gick via Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien, Tyskland och slutligen kom vi fram till Sverige.

Jag bor i Uppsala, Sveriges fjärde största stad med 205,000 invånare. De flesta bor centralt och resten ute på landsbygden. Alla svenskar som jag har träffat på hittills har varit väldigt trevliga, snälla och hjälpsamma.  I Uppsala finns det många hjälporganisationer som ställer upp och stöttar flyktingar, barn, kvinnor och ungdomar. De ser till att de får den hjälp de behöver….ett stabilt liv, och hjälper dem med den psykiska & fysiska hälsan. Dessutom får man mat, bidrag, en plats att bo och juridisk hjälp under tiden man väntar på sitt beslut från Migrationsverket.
Avslutningsvis vill jag säga något om ryktet om att araber och afghaner ställer till stora problem i landet, att de exempelvis våldtar flickor som bor på förläggningar. Detta gäller inte alla, det är viktigt att samhället vet det, för det kan ge stora konsekvenser och fördröjning av Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd. Jag är en av de många flyktingar som kommit hit och som alltid kommer att respektera landets regler och lagar och alla människor. Jag kommer alltid att respektera landet som har tagit hand om mig och mina behov sedan dagen jag kom.

Hazar

I’ll tell you about one of the refugees who escaped death to almost experience it again during the difficult journey to Europe.

My name is Hazar Abou Warad and I am 20 years old. I am a palestinian from Syria seeking asylum in Sweden. Before the war I lived a normal life, a peaceful life. A stable life. In Syria, I studied sociology at the university for two years. Unfortunately I could not finish my education because I had to leave the country. Me and my family had a terribly difficult and tough journey to Sweden. From Syria, through Turkey, Greece, Macedonia, Serbia, Germany and finally Sweden.

I live in Uppsala, Sweden’s fourth largest city with 205,000 inhabitants. Most people live centrally and the rest in the surrounding rural areas. All Swedes who I have met so far have been very nice, kind and helpful. In Uppsala there are many organizations who support and help refugees, children, women and youth. They make sure that they get the help they need …. to achieve a stable life, and help them with their mental and physical health. You also get food allowance, a place to stay and legal assistance while waiting for a decision from the Migration Board.

Finally, I want to say something about the rumour that Arabs and Afghans cause major problems in the country, for example rumours of rapes in asylum centres. This is not representative for all, it is important that the community knows this, because it can have major consequences and delay the Migration Board’s decision. I am one of the many refugees who come here, who will always respect the country’s laws and regulations and all its people. I will always respect the country that has taken care of me and my needs since the day I arrived.

Hazar”

originalbrevet: Original letter Hazar