12 May 2016

Story of Amir Ali

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Amir Ali skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Amir Ali” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Amir Ali  wrote to his fellow citizens from Uppsala. Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Amir Ali’ as subject.

“Jag köpte ett visum till Ryssland i Afghanistan. Jag flyttade dit men jag visste inte vad som skulle hända mig där. När jag kom till Ryssland bestämdes det att jag skulle vidare till Ukraina så jag betalade för att resa dit. När jag kom till gränsen var den stängd och vi kunde inte ta oss vidare. Vi var tvungna att köra tillbaka till Moskva.

När vi var på väg till Moskva var vi med om något mycket svårt. Vi blev attackerade av ett gäng män som inte tyckte om invandrare, de tog våra pengar och slog oss mycket. Sen våldtog de mig. Jag hade inga pengar för att göra något. Jag var tvungen att stanna i Ryssland i hemlighet tills vi hittade ett sätt att lämna landet. Min första månad i Ryssland hade jag mycket ont och blödde. Jag var rädd och vågade inte gå till en läkare. Jag kunde heller inte klaga till polisen eftersom jag saknade dokument att visa, saknade uppehållstillstånd. Jag levde ett hemligt liv.

Vi hade inget annat val än att stanna där tills gränsen till Norge öppnades. När den väl gjorde det lyckades jag ta mig genom Norge till ert vackra och fina land. Jag har nu registrerat mig hos Migrationsverket och avvaktar ett positivt svar som talar om för mig att jag får stanna. Jag är mycket trött och ledsen. Det var min bittra och sorgsna historia.

Amir Ali

I bought a visa for Russia in Afghanistan. I moved there but I did not know what would happen to me once I got there. When I came to Russia, it was decided that I would continue to Ukraine and I paid to go there. When I arrived at the border it was closed and we could not continue further. We had to drive back to Moscow.

On our way back to Moscow we experienced something really difficult. We were attacked by a gang of men who did not like immigrants, they took our money and beat us severely. Then they raped me. I had no money to do anything. I had to stay in Russia in secret until we found a way to leave the country. My first month in Russia I was in a lot of pain and bleeding. I was scared and did not dare to go to a doctor. I could not complain to the police because I had no documents to show, did not have a residence permit. I was living a secret life.

We had no choice but to stay there until the border to Norway opened. Once it did, I managed to travel through Norway to your beautiful and great country. I have now registered at the Migration Board and I am awaiting a positive response telling me that I get to stay. I am very tired and sad. That was my bitter and sad story.

Amir Ali”

originalbrevet: Original letter Amir Ali