12 May 2016

Story of Nader

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Nader skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Nader” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Nader wrote to his fellow citizens from Uppsala. Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Nader’ as subject. Nader is also a great rapper as you can hear below.

“Hej!

Jag heter Nader och kommer från Afghanistan. Jag är 16 år. I Afghanistan är det krig. Jag är shia muslim och i mitt hemland finns det få shia muslimer. Jag flydde från Afghanistan för att jag inte var trygg där.

På grund av kriget i Afghanistan har många barn förlorat sina pappor. Jag förlorade min pappa i kriget. På så sätt utnyttjar till exempel farbröderna sina syskonbarn. Många barn i Afghanistan har stora drömmar de inte kan nå. Eftersom att barnen inte har någon som kan stötta dem i deras drömmar. Därför flyr ungdomarna från Afghanistan för att kunna komma till ett tryggare land med mer stöd från samhället. I Iran har afghanska ungdomar inget värde. Ungdomar med talang ser det iranska samhället som slavar.

Jag tog mig enda till Sverige för att kunna bygga en ljusare framtid och trygghet. Min stora dröm är att bli rappare. Genom musiken vill jag berätta de afghanska ungdomarnas historia.

Nader

Hi!

My name is Nader and I come from Afghanistan. I am 16 years old. In Afghanistan there is war. I am a shia muslim and in my home country there are few shia muslims. I fled Afghanistan as I did not feel safe there.

Many afghani children have lost their fathers because of the war. I am one of them. Because of this uncles use their nephews. A lot of children in Afghanistan have big dreams which they can’t reach. Since no one can support them in their dreams. A lot of teenagers flee Afghanistan to go to more stable countries where they can get the support they need. In Iran afghani children have no value. Youth with a talent are treated as slaves.

I went all the way to Sweden in order to build a brighter and safer future. My greatest dream is to become a rapper. I want to tell the afghani youths story through the music.

Nader”

originalbrevet: Original letter Nader