12 May 2016

Story of Nasir

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Nasir skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Nasir” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Nasir  wrote to his fellow citizens from Uppsala. Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Nasir’ as subject. Nasir is a great cycle-acrobate, as you can see in the movie below.

 

 

“Mitt namn är Nasir. Jag kommer från Afghanistan men strax efter att jag föddes var jag tvungen att flytta till Iran. Inte bara jag utan hela familjen. Vi är hazarer och i Afghanistan tycker man inte om oss. Dom dödar oss, skär huvudet av oss, och förolämpar oss. Talibaner gör allt vad dom kan för att hazarer ska bort från landet. Dom använder självmordsbombare som förstör våra skolor och moskéer. Dom ger oss inget jobb i offentliga organisationer. Vi har ingen plats där. Därför dom tycker inte om hazarer.

I Iran förolämpas afghaner. Våra barn kan inte studera där eftersom vi är afghaner och iranier hatar oss. Alla som bor i Iran måste ha ID kort annars kan man inte leva, jobba eller studera enligt iransk lag. Deras förolämpningar är värre än döden. Dom använder dåliga ord mot oss och hindrar oss från att studera eller att jobba. Dom utövar makt över oss och tar våra pengar. Dom säger till oss vi inte ska ägna oss åt politik. Jag vill bara säga att om någon hjälper oss, om någon ger oss stöd, så kan vi leva i frihet och utbilda oss.

Sen jag kom till Sverige har jag börjat studera. Jag tackar er svenskar som låter oss studera och jag hoppas att jag i framtiden kan arbeta som pilot eller som tränare för cyklister. Jag har mycket att berätta men jag kan inte skriva, ingen kan förstå vad jag säger. Jag är Nasir, en afghan.

 

My name is Nasir. I come from Afghanistan, but shortly after I was born, I had to move to Iran. Not only me but my entire family. We are Hazaras and in Afghanistan they don’t like us. They are killing us, cutting off our heads and insulting us. The Taliban are doing everything they can to remove Hazara people from the country. They use suicidebombers to destroy our schools and mosques. They offer us no jobs in public organizations. We have no place there. They do not like the Hazaras.

In Iran Afghans are insulted. Our children cannot study there because we are Afghans and Iranians hate us. Everyone who lives in Iran must have an ID card otherwise you cannot live, work or study according to Iranian law. Their insults are worse than death. They use bad words against us and prevent us from studying and working. They exercise power over us and take our money. They tell us we should not engage in politics. I just want to say that if someone would help us, if someone offers their support, we can live freely and educate ourselves.

Since I came to Sweden I have begun studying. I thank you Sweden that you’ve allowed us to study and I hope that in the future I can work as a pilot or as a trainer for cyclists. I have much to tell you but I cannot write, no one can understand what I’m saying. I am Nasir, an afghan.”

originalbrevet: Original letter Nasir